بررسی عوامل بزهکاری افراد 13 تا 19 ساله

بررسی عوامل بزهکاری افراد 13 تا 19 ساله

دانلود پایان نامه بزهکاری
دانلود پایان نامه عوامل بزهکاری نوجوانان
علل بزهكاری در نوجوانان
علل بزهكاری در دختران
علل بزهكاری در پسران
علل بزهكاری در نوجوانان دختر و پسر
بررسی عوامل بزهکاری افراد 13 تا 19 ساله

رفتن به سایت اصلی

دانلود پایان نامه رشته حقوق

بررسی عوامل بزهکاری افراد 13 تا 19 ساله

 

*قابل استفاده برای گروه روانشناسی ، علوم تربیتی و علوم اجتماعی

 

چکیده:

امروزه در اكثر كشورهای پیشرفته دنیا ، طرق و وسایل خاصی برای این مسئله حاد اجتماعی درنظر گرفته اند كه یكی از آنها تربیت مجدد اطفال و نوجوانان در كانونهای اصلاح و  تربیت است . ولی باید توجه داشت برای اینكه بتوانیم ؟ جوانی را ، كه در داخل خانواده خود به خوبی تربیت نشده  و بر اثر عدم هماهنگی جامعه خویش به صورت  یك فرد بزهكار قانون شكن و ضد اجتماع در آمده است مجدّدا  تربیت نموده و با اصول و موازین حاكم بر اجتماع تطبیق دهیم می بایستی علاوه بر وجود وسایل و تجهیزات لازم ، وقت و فرصت كافی نیز برای این كار در اختیار داشته باشیم كه خود دلیلی بر ارائه خدمات آموزشی در محله های بزهكار خیز است .امروزه این مطلب مسلّم است كه جوان یا نوجوانی كه به سرقت و جیب بری و قاچاق مواد مخدّر و نظایر این گونه اعمال ضد اجتماعی عادت كرده است به صرف توقف سه ماه یا شش ماهه در كانون اصلاح و تربیت تغییر روش نخواهد داد و هر گاه از زندان و یا كانون اصلاح و تربیت آزاد شود مجددا چون حرفه  و كار شرافتمندانه نمی داند و ترك عادات قدیمی برایش مشكل است به محیط سابق و زندگی فساد آمیز خود مراجعت خواهد كرد . 

 

بنابراین متفكرین و متخصّصین اجتماعات غربی با ابداع و استقرار سیستم صدور حكم محكومیت به مدت نا معیّن مسئله اصلاح و تربیت و نوجوانان را به نحو مطلوب حل كرده و به موازات آن با تشكیل سازمانهای اختصاصی وابسته به داد گاههای اطفال برای استقرار یك نظم نوین در زندگی بی بند و بار نوجوانان بزهكار و ناسازگار راه حل های جدیدی یافته و بدین گونه از فشار بار دادگاه های اطفال نیز به نحو محسوسی كاسته وتعداد پرونده های ناشی از ارتكاب جرم جوانان بزهكار را بطور چشمگیر تقلیل داده اند . جامعه شناسی كیفری با اندیشه های نو ، افكار جدید و ارزنده ای كه مربوط به اعاده حیثیت افراد است ، می كوشد تا واقعیت را بصورتی كه باید جلوه گر سازد و بی عدالتیهایی را كه تاكنون رواج داشته است و باز هم ادامه دارد به وجهی شایسته آشكار نماید . 

 

امروزه به خوبی به ثبوت رسیده است كه خشونت و اجرای مكافات باعث ستیزه گری بیشتر بزهكاران می شود و هیچگاه و در هیچ زمانی و مكانی خشونت وسیله ارشاد و اصلاح نیست ، بلكه با آموزش و آگاهی انسانی به اعضای جامعه می توان پیشگیری یا علاج واقعه قبل از وقوع را انجام داد . سوالات پروژه حاضر  عبارتند از اینكه آیا بین ویژگی های فردی نوجوانان و بزهكاری رابطه معنی داری وجود دارد ؟ آیا بین ویژگی های اخلاقی نوجوانان و بزهكاری رابطه معنی داری وجود دارد ؟ آیا بین ویژگیهای  خانوادگی نوجوانان و بزهكاری رابطه معنی داری وجود دارد ؟ آیا بین ویژگی های  مذهبی نوجوانان و بزهكاری رابطه معنی داری وجود دارد ؟ آیا بین ویژگیهای  اقتصادی نوجوانان و بزهكاری رابطه معنی داری وجود دارد ؟ آیا بین ویژگی های فرهنگی نوجوانان و بزهكاری رابطه معنی داری وجود دارد ؟ آیا بین ویژ گی های اجتماعی نوجوانان و بزهكاری رابطه معنی داری وجود دارد ؟ 

 

 

 

کلمات کلیدی:

بزه

بزهکاری

عوامل بزهکاری

افراد 13 تا 19 ساله

 

 

 

مقدمه

بزهكاری و علل و انگیزه های آن ، از جمله مشكلات اجتماعی است كه از دیرباز چشم تیزبین و ذهن روشن محققین و دانشمندان از آن به دور نبوده است . مطالعة پژوهشهای متخصصان علوم انسانی در طی دو سه قرن گذشته نشان می دهد كه عده زیادی از آنان همواره وقت خود را مصروف این مهم كرده اند ،تا شاید كشف علل بزهكاری و از میان برداشت عوامل موثردر پیدایش آن راه گشایی در جهت رفع این آفت اجتماعی باشند. افزایش میزان تبهكاری و بزهكاری از نیم قرن پیش یعنی از اواخر قرن نوزدهم وپس از دو جنگ بین الملل اول و دوم ،كه منجر به متلاشی شدن خانواده ها وسرگردانی كودكان گردید، مورد بحث محافل بین الملل قرار گرفت. در سال 1984 در اعلامیه حقوق بشر و اعلامیه های سایر سازمانهای بین المللی لزوم توجه به حقوق اساسی و ارزشهای بشری و حفظ حقوق اساسی و ارزشهای بشری وحفظ حقوق حقه كودكان منظور گردید و به رسمیت شناخته شد.

 

بزهكاری نوجوانان یكی از انواع ناسازگاری زیستی روانی اجتماعی است و چنانكه لاوری میگوید،سلوك رفتاری كه خود شخص را ارضاء نماید ولی مورد پسند جامعه نباشد سلوك دشوار یا بزهكاری و حتی در برخی موارد جنایت نامیده می شود . صرف نظر از قوانین تدوین شده برای این پدیده، بزهكار دیگر به عنوان یك فرد ضد اجتماعی كه برای مصالح اجتماع باید مجازات شود شناخته نمی شود، بلكه جوانی است مبتلا به اختلال در رشد شخصیت كه بزه وی نیز با توجه به الگوی شخصیتی و تاثیرات خانواده و رفتار و موازین آنها و شرایتی كه جرم اتفاق افتاده است ارزشیابی می شود. بطور كلی، عقاید گوناگونی در مورد افزایش بزهكاری ذكر شده است.

كانگر (1983) ازدیاد جرم و جنایت و تشكیل باندهای بزهكاری را توسط نوجوانان از اختصاصات جوامع كنونی دانسته و معتقد است كه تحرك جامعه امروزی از قبیل صنعتی شدن كشورها، ازدیاد مهاجرت، نفوذ فرهنگهای مختلف در یكدیگر ،ازدیاد مشكلات اجتماعی، اختلاف طبقاتی و فقر، فقدان اعتقادات مذهبی و اخلاقیات، منازعات خانوادگی، وغیره انگیزهای برونی و درونی نوجوانان را در ارتكاب بزه تشكیل می دهد.

 

 

 

فهرست مطالب

1ـ مقدمه 3

2ـ بیان مساله : 6

سوالات پروژه حاضر عبارتند از : 9

3ـ اهمیت مسأله : 10

هدفهای مطالعه : 14

(فرضیه )پیش فرض های تحقیق عبارتند از : 16

تعریف بزهكاری: 17

آغاز تحقیقات علمی : 20

طبقه بندی بزه كاران از نظر تیپ بدنی و قیافه : 21

تاریخچه بزهكاری : 24

علل و عوامل مؤثر در بزهكاری : 28

عوامل ذاتی غیر ارثی: 34

الفـ ـ عوامل مربوط به دوران حاملگی: 34

الف ـ نقش خانواده در رابطه با دروغگویی: 40

ب ـ اثرات احساس حقارت  در  ایجاد اعمال بزهكارانه: 42

ج ـ محبت والدین: 42

جو عاطفی خانواده : 43

2- وظیفه مدرسه از نظر بهداشت روانی : 44

3- تاُثیر عامل اقتصاذی در بوجود آمدن بزهكاران : 45

الف ) رابطه جنگ و جرم : 46

ب)رابطه فقر و جرم : 46

3ـ رابطه سینما و مطبوعات با جرم: 47

4ـ بیكاری و بی ثمر بودن: 47

5ـ تأثیر عوامل طبیعی وجغرافیایی در بزهكاری: 48

6 ـ  تأثیر عوامل مربوط به محیط خارجی: 49

7ـ عوامل مربوط به محیط انتخاب: 49

8ـ عوامل مربوط به سازمانهای كیفری و زندانها: 50

9 ـ عامل پس افتادگی فرهنگی وپیشرفت تكنولوژی: 50

10ـ شهر نشینی: 50

10ـ  تراكم و افزایش جمعیت: 50

عوامل زیستی: 52

1- تعریف وراثت: 52

الف- عوامل مؤثر فیزیولوژی: 52

ب- سلامت جسم و اثر آن در بزهكاری: 53

2- جنس و نژاد: 53

3-سرنوشت و اغتشاشات روانی: 53

4-تأثیر عامل زیست شناسی در بزهكاری: 54

5-محركات و علل روانی و جسمی و تأثیر آن در رفتار مجرمانه: 54

6- كیفیت ساختمان طبیعی بدن در رفتار بزهكارانه: 56

7- آثار حمل و ولادت: 57

8- تأثیر الكل و مواد مخدر در بزهكاری: 57

9- تأثیر روان پزشكی: 58

نقش بیماری ها و اختلالات روانی در رابطه با بزه كاری: 65

نقش روان شناسی در شناسایی بزهكاران: 68

شیوه های تبیین روانی: 72

نقش شخصیت در شناسایی مجرمین: 73

اختصاصات بزهكاریهای اطفال و نوجوانان: 79

بزه های گروهی: 81

بزه های پنهان: 81

نظریاتی چند راجع به بزهكاری: 83

موروثی بودن ( نارسائی كروموزومی): 83

2- ارضاء نشدن آرزوهای منطقی فرد: 84

3- احساس گناه: 84

4- نیاز به محبت: 84

5-جستجو برای هویت: 86

6-تضاد فرهنگی و دورشدن از ارزشهای فرهنگی سنتی: 88

7-یاد گیری اجتماعی: 88

8-جامعه شناسی: 88

9-اضطرابهای بلوغ: 89

10-عوامل مربوط به شخصیت و منش: 90

11-عوامل مربوط به عدم رشد عاطفی: 90

12-روابط مادر و فرزند: 90

13-چند عاملی بودن: 90

14-دنیای بیرون: 91

15-الگوی قدرت مردانگی: 91

16-وراثت: 92

17-مادران شاغل: 92

18-متاركه: 93

پیشینه های تحقیق : 94

ارائه داده ها و تحلیل آنها 

1- محل تولد

جدول شماره 1- توزیع فراوانی نوجوانان بزهكار بر حسب محل تولد 

2- وضع تاهل والدین

جدول شماره 2- توزیع فراوانی وضعیت تاهل والدین نوجوانان بزهكار 

3- سن برادر بزرگتر بزهكار و مجرم 

جدول شماره 3- توزیع فراوانی سن برادر بزرگتر بزهكار و مجرم نوجوانان بزهكار

4- داشتن پدر معتاد

جدول شماره 4- توزیع فراوانی داشتن پدر معتاد

5- داشتن پدر بیكار 

جدول شماره 5- توزیع فراوانی داشتن  پدر – نوجوانان بزهكار

6- نحوه زندگی خانواده

جدول شماره 6- توزیع فراوانی نحوه زندگی خانواده نوجوانان بزهكار 

جدول شماره 7- توزیع فراوانی مشكلات روانی ( سابقه بستری ) 

جدول شماره 8- توزیع فراوانی موقعیت زن از نظر طرد شدن از خانواده یا ترك كردن خانه خود 

جدول شماره 9 – توزیع فراوانی وابستگی نوجوانان بزهكار به خانواده  

جدول شماره 9- توزیع فراوانی وابستگی نوجوان بزهكار به خانواده را به اعضاء خانواده

جدول شماره 10 –  توزیع فراوانی فرزند چندم خانواده

جدول شماره 11- توزیع فراوانی تعداد افراد خانواده را در نوجوانان بزهكار

جدول شماره 12- اجتماعی یا غیر اجتماعی بودن پدران نوجوانان بزهكار 

جدول شماره 13 – توزیع فراوانی اخ

جدول شماره 14 – توزیع فراوانی جدایی از خانواده

جدول شماره 15 – توزیع فراوانی اختلال در سازگاری ،  نوجوانان بزهكار 

علت تناقض فرهنگی 

جدول شماره 16- توزیع فراوانی علت تناقض فرهنگی 

از لحاظ مشكلات مالی 

جدول شماره 17 ـ مشكلات مالی نوجوانان بزهكار 

از لحاظ اقتصادی خانواده 

جدول شماره 18 ـ توزیع فراوانی نحوه چگونگی وضع اقتصادی خانواده

فرد نزد چه كسی بسر برده است 

جدول شماره 19 ـ توزیع فراوانی نحوه چگونگی فرد نزد افراد را بیان می دهد 

شغل مادر 

جدول شماره 20 ـ شغل مادر نوجوانان بزهكار

ناراحتی های عصبی و روحی در والدین 

جدول شماره 21 ـ توزیع فراوانی ناراحتی عصبی و روحی در والدین زنان 

سواد فرد 

جدول شماره 23 توزیع فراوانی داشتن سواد و بی سوادی نوجوانان بزهكار

داشتن مشكلات جنسی 

جدول شماره 24 ـ توزیع فراوانی داشتن مشكلات جنسی

ضعف بنیادهای دینی و مذهبی 

جدول شماره 25- توزیع فراوانی ضعف بنیادهای دینی و مذهبی

دلیل اقدام به جدایی  والدین 

جدول شماره 26 ـ  توزیع فراوانی دلیل اقدام به جدایی والدین نوجوانان بزهكار 

اعتراض پدر به وضع رفتاری  و اخلاقی مادر 

جدول شماره 27ـ  توزیع فراوانی اعتراض پدر به وضع رفتاری و اخلاقی مادر 

سرپوش گذاشتن بر مسائل شخصی 

جدول شماره 28  ـ توزیع فراوانی سرپوش گذاشتن بر مسائل شخصی .

پوچی زندگی 

جدول شماره 29  ـ توزیع فراوانی پوچی زندگی

نقش مدارس : 110

نقش كار : 116

نقش پلیس : 117

1 – روش تحقیق : 122

2- منابع داده ها : 122

3-روشهای جمع آوری داده ها : 123

4- توصیف ابزارها و وسایل جمع آوری داده ها : 123

1- محل تولد: 125

2- وضع تاهل والدین : 125

3- سن برادر بزرگتر بزهكار و مجرم : 126

داشتن پدر معتاد : 127

1ـ بیان مجدد مسئله : 144

2 ـ توضیح روشهای بكار برده شده : 146

3- یافته های اصلی نتیجه ها: 148

4-توصیه برای پژوهشهای بعدی 156

فهرست منابع 156

 

 

 

بررسی تورم در سالهای 1381 تا 1388 در اقتصاد ایران

بررسی تورم در سالهای 1381 تا 1388 در اقتصاد ایران تورم تولید نرخ ارز دستمزد نقدینگی روش ARDL شاخص قیمت کالاهای وارداتی دانلود پایان نامه رشته اقتصاد بررسی تورم در سالهای 1381 تا 1388 در اقتصاد ایران بررسی تورم در…

دانلود پایان نامه ورشکستگی به تقلب

دانلود پایان نامه ورشکستگی به تقلب ورشكستگی ورشكستگی به تقلب ورشكستگی به تقلب یعنی چی ورشکستگی به تقلب چیست ورشکستگی به تقلب در قانون تجارت دانلود پایان نامه ورشکستگی به تقلب موارد ورشکستگی به تقلب دانلود پایان نامه حقوق رفتن…

مقاله کارشناسی رشته حقوق با عنوان ارتداد

مقاله کارشناسی رشته حقوق با عنوان ارتداد بررسی حقوقی ارتداد بررسی عوامل ارتداد ماهیت حقوقی ارتداد جرم سب النبی درحقوق جزای ایران رابطه ارتداد و آزادی بیان عناصر جرم ارتداد رفتن به سایت اصلی مقاله کارشناسی رشته حقوق با عنوان…

پاورپوینت مدیریت فرآیندها در ورزش

پاورپوینت مدیریت فرآیندها در ورزش کلمات کلیدی : پاورپوینت مدیریت فرآیندها در ورزش مدیریت فرایندها در ورزش فرآيند تعريف فرآيند شبكه فرآيندها در سازمان تعريف مديريت فرآيند انواع فرایند در سازمان فرایندهای هسته ای فرایندهای اصلی فرایندهای پشتیبانی فرایندهای مدیریتی…

بررسی آهمیت ورزش تیراندازی و آموزش آن

بررسی آهمیت ورزش تیراندازی و آموزش آن ورزش تیراندازی تجهیزات تیراندازی تكنیك‌های تیراندازی دانلود پایان نامه رشته تربیت بدنی بررسی آهمیت ورزش تیراندازی و آموزش آن اهمیت تیراندازی در دین اسلام دانلود پایان نامه تربیت بدنی دانلود پایان نامه تیراندازی…

ﺑﺮرﺳﯽ رﻓﺘﺎر ﻟﺮزه ای رﯾﺰﺷﻤﻊ ﻫﺎ

ﺑﺮرﺳﯽ رﻓﺘﺎر ﻟﺮزه ای رﯾﺰﺷﻤﻊ ﻫﺎ رفتار ریزشمع رﻓﺘﺎر ﻟﺮزه ای روش اجزای محدود بارگذاری دینامیکی رﻓﺘﺎر ﻟﺮزه ای رﯾﺰﺷﻤﻊ ﺑﺮرﺳﯽ رﻓﺘﺎر ﻟﺮزه ای رﯾﺰﺷﻤﻊ ﻫﺎ رفتن به سایت اصلی ﺑﺮرﺳﯽ رﻓﺘﺎر ﻟﺮزه ای رﯾﺰﺷﻤﻊ ﻫﺎ   خلاصه ریزشمع ها،…

انتخاب موضوع تحقیق دانشگاهی و استدلالهای حاکم بر آن

انتخاب موضوع تحقیق دانشگاهی و استدلالهای حاکم بر آن دانشگاه کارآفرین تحقیق دانشگاهی عوامل مؤثر بر انتخاب موضوع تحقیق دانشگاهی منطق حاکم بر انتخاب موضوع تحقیق دانشگاهی انتخاب موضوع تحقیق دانشگاهی و استدلالهای حاکم بر آن دانلود مقالات دانشگاهی دانلود…

پروپوزال ارزیابی عملکرد پالایشگاه های گاز کشور با مدل ترکیبی Neuro-DEA

پروپوزال ارزیابی عملکرد پالایشگاه های گاز کشور با مدل ترکیبی Neuro-DEA ارزیابی عملکرد با DEA پروپوزال ارزیابی عملکرد در پالایشگاه گاز ارزیابی عملکرد با استفاده از تحلیل پوششی داده ها ارزیابی عملکرد پالایشگاه گاز با تحلیل پوششی داده ها ارزیابی…

روند انتخاب،انتصاب و ارزشیابی مدیران

روند انتخاب،انتصاب و ارزشیابی مدیران مدیریت منابع انسانی پلیس ارزشیابی کارکنان انتخاب کارکنان انتصاب مدیران مدیران پلیس دانلود مقالات مدیریت روند انتخاب،انتصاب و ارزشیابی مدیران بررسی فرآیند شناسایی، ارزشیابی، انتخاب و انتصاب مدیران میانی ناجا رفتن به سایت اصلی دانلود…

پاورپوینت بررسی عناصر ضد مغذي (بازدارنده‌ها)

پاورپوینت بررسی عناصر ضد مغذي (بازدارنده‌ها) پاورپوینت بررسی عناصر ضد مغذي (بازدارنده‌ها) بررسی عناصر ضد مغذي عناصر ضد مغذي تحقیق عناصر ضد مغذي بازدارنده‌هاي پروتئيني بازدارنده‌هاي معدني بازدارنده‌هاي ويتامينه بازدارنده‌ها در چربي بازدارنده‌ها در کربوهيدراتها بازدارنده‌هاي پروتئازها محدودكننده تريپسين و…

بررسی نظریه های استرس و علل و منابع آن با تاکید بر نوجوانی

بررسی نظریه های استرس و علل و منابع آن با تاکید بر نوجوانی نظریه های استرس علل استرس منابع استرس عوامل ایجاد کننده استرس رویکردها و دیدگاه های مختلف در مورد استرس مقاله نظریه های استرس نظریه های مربوط به…

دانلود پرسشنامه تاب آوری کانر و دیویدسون

دانلود پرسشنامه تاب آوری کانر و دیویدسون کلمات کلیدی : پرسشنامه تاب آوری کونور و دیویدسون 2003 تفسیر پرسشنامه تاب آوری کانر و دیویدسون روایی پرسشنامه تاب آوری کانر و دیویدسون نمره گذاری پرسشنامه تاب آوری کانر و دیویدسون پرسشنامه…

شخصیت و محبوبیت زن در خانواده و جامعه و بررسی چالشها و آسیبهای آن

شخصیت و محبوبیت زن در خانواده و جامعه و بررسی چالشها و آسیبهای آن آسیب شناسی شخصیت و محبوبیت زن آسیب شناسی شخصیت زن با تاکید بر بدحجابی تاثیر بدحجابی بر شخصیت زن پایان نامه بدحجابی آسیب شناسی رفتار ناهنجار…

پاورپوینت آشنایی با پروژه پل صدر

پاورپوینت آشنایی با پروژه پل صدر کلمات کلیدی : پاورپوینت آشنایی با پروژه پل صدر آشنایی با پروژه پل صدر پاورپوینت پل صدر مقاله پل صدر بررسی پل صدر تحلیل پل صدر پل صدر تهران پروژه پل صدر پل صدر…

مبانی نظری و پیشینه تحقیق احساس امنیت در کوهنوردی

مبانی نظری و پیشینه تحقیق احساس امنیت در کوهنوردی مبانی نظری احساس امنیت در کوهنوردی دانلود مبانی نظری احساس امنیت در کوهنوردی دانلود پیشینه تحقیق احساس امنیت در کوهنوردی پیشینه تحقیق احساس امنیت در کوهنوردی ادبیات نظری احساس امنیت در…

نظریه های گردشگری و بررسی ماهیت و اهداف صنعت گردشگری

نظریه های گردشگری و بررسی ماهیت و اهداف صنعت گردشگری مبانی گردشگری اصول گردشگری نظریه های گردشگری اهداف صنعت گردشگری بررسی ماهیت صنعت گردشگری دانلود پایان نامه اصول و مبانی گردشگری دانلود پایان نامه نظریه های گردشگری توسعه پایدار گردشگری…

ابزارهای سنجش سرسختی ذهنی و ویژگی های افراد سرسخت با تاکید بر ورزشکاران

ابزارهای سنجش سرسختی ذهنی و ویژگی های افراد سرسخت با تاکید بر ورزشکاران سرسختی ذهنی تعریف سرسختی ذهنی سرسختی ذهنی ورزشکاران ویژگی های افراد سرسخت ابزارهای سنجش سرسختی ذهنی تفاوتهای جنسیتی در سرسختی ذهنی سرسختی ذهنی و مقابله با استرس…

پاورپوینت آشنايي با سازمان تربيتي؛ علمي و فرهنگي سازمان ملل متحد یونسکو UNESCO

پاورپوینت آشنايي با سازمان تربيتي؛ علمي و فرهنگي سازمان ملل متحد یونسکو UNESCO پاورپوینت آشنايي با سازمان تربيتي؛ علمي و فرهنگي سازمان ملل متحد یونسکو UNESCO رفتن به سایت اصلی پاورپوینت آشنايي با سازمان تربيتي؛ علمي و فرهنگي سازمان ملل…

معرفی voip انتقال صدا از طریق شبکه اینترنت

معرفی voip انتقال صدا از طریق شبکه اینترنت معرفی voip انتقال صدا voip چیست؟ voip چگونه کار می کند؟ تلفن pstn رفتن به سایت اصلی دانلود مقاله رشته کامپیوتر و IT معرفی voip      چکیده voip  مخفف عبارت voice…

طراحی شتاب دهنده حلقوی برای پروتون تراپی

طراحی شتاب دهنده حلقوی برای پروتون تراپی طراحی سیکلوترون پروتون تراپی میدان الکتریکی رادیوتراپی شتاب دهنده حلقوی طراحی شتاب دهنده حلقوی طراحی سیکلوترون برای پروتون تراپی طراحی شتاب دهنده حلقوی برای پروتون تراپی دانلود پایان نامه شیمی دانلود پایان نامه…

پرسشنامه بررسی اثربخشی سرمایه اجتماعی بر مدیریت دانش در بانکها

پرسشنامه بررسی اثربخشی سرمایه اجتماعی بر مدیریت دانش در بانکها پرسشنامه مدیریت دانش پرسشنامه سرمایه اجتماعی پرسشنامه سنجش سرمایه اجتماعی پرسشنامه ارزیابی فرایندهای مدیریت دانش پرسشنامه تاثیر سرمایه اجتماعی بر مدیریت دانش پرسشنامه رابطه سرمایه اجتماعی و مدیریت دانش پرسشنامه…

بررسی انواع شیرینی و نحوه تهیه آنها

بررسی انواع شیرینی و نحوه تهیه آنها انواع شیرینی نحوه تهیه شیرینی صنعت شیرینی سازی ویژگیهای انواع شیرینی بررسی انواع شیرینی و نحوه تهیه آنها دانلود گزارش کارآموزی شیرینی دانلود گزارش کارآموزی دانلود گزارش کارآموزی صنایع غذایی رفتن به سایت…

پروپوزال ارزیابی ارتباط توسعه منابع انسانی و رضایت شغلی کارمندان شرکت مخابرات

پروپوزال ارزیابی ارتباط توسعه منابع انسانی و رضایت شغلی کارمندان شرکت مخابرات رضایت شغلی توسعه منابع انسانی رضایت شغلی کارکنان رابطه توسعه منابع انسانی و رضایت شغلی کارکنان ارتباط توسعه منابع انسانی و رضایت شغلی کارمندان پروپوزال ارتباط توسعه منابع…

پرسشنامه فساد اداری در سازمان و ارائه چارچوبی جهت کاهش آن

پرسشنامه فساد اداری در سازمان و ارائه چارچوبی جهت کاهش آن پرسشنامه کاهش فساد اداری پرسشنامه راهکارهای کاهش فساد اداری پرسشنامه عوامل موثر بر کاهش فساد اداری پرسشنامه راه های کاهش فساد اداری پرسشنامه فساد اداری پرسشنامه فساد اداری مالی…

دانلود پایان نامه رشته مدیریت با عنوان تجارت الکترونیک (بصورت کامل و آپدیت شده)

دانلود پایان نامه رشته مدیریت با عنوان تجارت الکترونیک (بصورت کامل و آپدیت شده) دانلود پایان نامه تجارت الکترونیک دانلود پایان نامه مبادله الكترونیكی كیف پول الكترونیک بانکداری الکترونیکی دانلود پایان نامه رشته مدیریت دانلود پایان نامه مدیریت دانلود پایان…

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *