پروتکل فراشناختی MCT طرح درمان افزایش عزت به نفس

پروتکل فراشناختی MCT طرح درمان افزایش عزت به نفس

کلمات کلیدی :

دانلود پروتکل درمانی
خرید پروتکل درمانی
پکیج های درمانی روانشناسی
پروتکل های درمانی در روانشناسی
پروتکل درمانی عزت نفس
پروتکل درمانی افزایش عزت نفس
خرید پروتکل درمانی درمان فراشناختی عزت نفس
پروتکل درمان فراشناختي طرح درمان افزايش عزت نفس

رفتن به سایت اصلی

دانلود و خرید پروتکل درمانی (پکیج آموزشی) برنامه آموزشی فراشناختی MCT طرح درمان افزایش عزت به نفس 6 جلسه 

 

 

 

هدیه همراه فایل خریداری شده:

پرسشنامه عزت نفس کوپر اسميت

 

 

پروتکل درمان فراشناختي طرح درمان افزايش عزت نفس

هر چند رويکرد  اصلي درمان فراشناختي (MCT)، بر درمان اختلال افسردگي، اضطراب و وسواس بنا شده است؛ پژوهش بسياري نيز، نشان دهنده اثر بخشي آن بر درمان اختلالات مذکور مي باشد. انديشه محوري درمان فراشناختي اين است که؛ عوامل فراشناختي در ايجاد سبک هاي فکري ناسود مندي که در اختلال هاي روانشناختي منجر به تداوم رفتار و هيجان هاي منفي نظير؛ پرخاشگري و خشم مي شودند، نقش تعيين کننده اي دارند. نظريه فراشناختي در شکل سخت  خود، با تاکيد بر باورهاي غير منطقي که در واقع تدوام و تاثيرشان محصولات فراشناخت واره ها هستند (ولز، 2009). فراشناخت درماني با اهميت و معناي منفي وقايع شناختي دروني ( افکار و باورهاي متدوال)، مي تواند موجب افزايش عزت نفس شود.

 

 

 

روش اجرا و جلسات درماني
جهت اخذ مجوز هاي لازم براي انجام پژوهش، ابتدا به سازمان تأميني و تربيتي کشور  مراجعه و پس از دريافت مجوزها، به کانون هاي اصلاح و تربيت مستقر در شهر تهران مراجعه شد. پس از توجيه و گفتگو با مسئولين مراکز، نمونه هاي مورد نياز با توجه به ملاک هاي پژوهش حاضر، معرفي شدند.به منظور انتخاب نمونه با استفاده از روش نمونه گيري در دسترس، 57 نفر به عنوان نوجوان پسر بزه کار معرفي شدند. پس از بررسي هاي مقدماتي و انجام مصاحبه هاي فردي و تست هاي تشخيصي، تعداد 40 نفر از افرادي که در  مصاحبه باليني و آزمون پرخاشگري باس و پري و عزت نفس کوپر اسميت داراي يک انحراف پايين تر از ميانگين بودند، به عنوان نمونه هاي پژوهش انتخاب شدند. همزمان با احراز شرايط نوجوانان گروه بزه کار با ارزيابي عيني از طريق پرسشنامه هاي پژوهش( پيش آزمون ) و مصاحبه باليني، به ايشان اطمينان داده شد که اطلاعات مرتبط با آنها به صورت کاملا محرمانه باقي خواهد ماند، و آن‌ها اختيار کامل دارند که در پژوهش شرکت نکنند يا در هر مرحله که بخواهند مختارند که از ادامه ي پژوهش انصراف دهند. سپس به صورت تصادفي به دو گروه 20 نفري آزمايش  و کنترل تقسيم شدند. طرح پژوهش حاضر،  پيش آزمون – پس آزمون با گروه آزمون و کنترل بود. پيش آزمون شامل نمره هاي بدست آمده از آزمون عزت نفس کوپر اسميت و آزمون پرخاشگري باس پري قبل زا اجراي آزمايش و پس آزمون شامل نمره بدست آمده از آزمون عزت نفس کوپر اسميت و آزمون پرخاشگري باس و پري بعد از اجراي عمل آزمايش بود.  اجراي متغير مستقل ( کاربندي آزمايشي) تنها بر روي گروه آزمون انجام شد.  با توجه به درخواست هاي مسئولين مربوطه، مقرر شد گروه کنترل نيز پس از اتمام پژوهش تحت يک دوره درمان فراشناختي قرارگيرد.

 

 

 

 

براي طراحي پروتکل درماني متناسب با افراد نمونه پژوهش، از منابع معتبر علمي، درمان هاي داراي حمايت تجربي استفاده شد. در مداخله فراشناختي از فرمت فردي، در طي  14  جلسه به کار برده شد، به اين صورت که طي هر جلسه اقدامات اساسي مرتبط به درمان فرا شناختي که شامل؛ 
(1) بررسي حالات رواني؛ 
(2) بازبيني جلسه قبلي درمان؛ 
(3) وضع يا تعيين دستور جلسه ( برنامه کار) درمان، 
(4) کار روي موضوعات جلسه درمان، 
(5) تعيين تکاليف پس از  پايان هر جلسه درماني، 
(6) بازبيني يا خلاصه سازي محتواي جلسه صورت گرفت.

 

 

 

اعتبار و پايايي روش جمع آوري اطلاعات در تحقيقات آزمايشي از اهميت به سزايي برخوردار است ( گال، بورگ و گال، 2004؛ ترجمه : نصر وهمکاران، 1384). علاوه بر بکارگيري آزمون هاي استاندارد مانند پرسشنامه هاي عزت نفس کوپر اسميت و پرخاشگري باس و پري که از روايي و پايايي خارجي ونيز داخلي مناسبي برخوردار بودند، از مصاحبه باليني، که داراي محتواي ساختار يافته و نيم ساختار يافته  بود، در هر دو گروه آزمايش و کنترل استفاده شده است. محيط اجراي پژوهش: شامل نهاد هاي وابسته به کانون اصلاح و تربيت بود. قبل از شروع به اقدامات مربوط به پژوهش حاضر، با مديران و کارکنان مسئول در اين نهادها، درباره موضوعاتي از قبيل؛ محيط مناسب جهت انجام جلسات درماني و محاصبه، نيمرخ رواني، خانوادگي و نيز سوابق قانوني و قضايي گروه هاي پژوهش و همچين زمان بندي اجراي پژوهش ( طول هفته، ساعات جلسات ) بحث و تبادل نطر شد. 

 

نمونه گيري و انتخاب نمونه هاي واجد شرايط پژوهش:حتي المقدور سعي شد، اجراي آزمون و مصاحبه براي همه نمونه ها در گروه‌هاي آزمايش و کنترل يکسان باشد. تمامي نمونه ها به طور جداگانه (فردي) مورد آزمون و مصاحبه قرار گرفتند. به دست آوردن اطلاعات معنادار در فرآيند مصاحبه و آزمون نيازمند جلب همکاري با افرادي است که در پژوهش شرکت مي جويند ( گال، بورگ و گال، 2004). براي افزايش سطح همکاري گروه هاي مورد پژوهش، و ايجاد انگيزه و تصوير صادقانه از خود، جلسات و محيط مصاحبه به گونه ترتيب يابند که افراد شرکت کننده در آن احساس راحتي کنند. در پژوهش حاضر سعي شد، ضمن برقراري ارتباطي صميمانه و همدلانه؛ به آنها اطمينان داده شد، که گفتگوهاي مطرح شده در جلسات؛ تحت هيچ شرايطي براي هيچ کسي فاش نمي گردد. به منظور ايجاد انگيزه و همکاري بهتر افراد شرکت کننده در پژوهش، از مشوق هاي گوناگون (کتاب، لوازم التحرير، تنقلات و خوراکي ها) نيز استفاده گرديد. همچنين جهت تحليل بهتر پرسشها و گفتگوهاي مصاحبه؛ از ضبط صوت در کنار يادداشت برداري نيز استفاده شد. گروه آزمايش به مدت 14 جلسه ي يک و نيم ساعته و به مدت 8 هفته تحت درمان فراشناختي قرار گرفت در حالي که گروه کنترل هيچ درماني در اين مدت دريافت نکرد.

 

شرح کامل جلسات در فایل خریداری شده آمده است. 

 

 

 

مبانی جرم انگاری و ارکان جرم بدحجابی و تظاهر به فعل حرام در عدم رعایت حجاب شرعی

مبانی جرم انگاری و ارکان جرم بدحجابی و تظاهر به فعل حرام در عدم رعایت حجاب شرعی ارکان جرم بدحجابی پایان نامه جرم بدحجابی پایان نامه عدم رعایت حجاب شرعی مبانی جرم انگاری جرم بدحجابی تظاهر به فعل حرام در…

صورتهای مختلف اختلاف در عقد نکاح و شروط ضمن عقد

صورتهای مختلف اختلاف در عقد نکاح و شروط ضمن عقد کلمات کلیدی : شروط ضمن عقد وضعیت حقوقی عقد نکاح شروط ضمن عقد نکاح چیست وضعیت حقوقی عقد موقت ازدواج اختلاف زوجین در نوع عقد نکاح اختلاف زوجین در شرایط…

كودك آزاری و روشهای كنترل و كاهش آن

كودك آزاری و روشهای كنترل و كاهش آن كودك آزاری حمایت از كودكان روشهای كنترل كودك آزاری دانلود پایان نامه رشته علوم تربیتی كودك آزاری و روشهای كنترل و كاهش آن روشهای کاهش كودك آزاری دانلود پایان نامه علوم تربیتی…

پروپوزال بررسی اثرات ارزش ویژه برند بر ارزیابی تعمیم برند

پروپوزال بررسی اثرات ارزش ویژه برند بر ارزیابی تعمیم برند ارزش ویژه برند کاله ارزش ویژه برند در شرکت کاله رابطه ارزش ویژه برند با تعمیم برند بررسی تاثیر ارزش ویژه برند بر ارزیابی از بسط برند پروپوزال ارزش ویژه…

بررسی فقهی و حقوقی تلقیح مصنوعی و وضعیت اهدا تخمک و اجاره رحم در حقوق

بررسی فقهی و حقوقی تلقیح مصنوعی و وضعیت اهدا تخمک و اجاره رحم در حقوق پایان نامه تلقیح مصنوعی پایان نامه اجاره رحم بررسی فقهی تلقیح مصنوعی بررسی حقوقی تلقیح مصنوعی تلقیح مصنوعی در فقه امامیه وضعیت حقوقی اهدا تخمک…

پاورپوینت بررسی پدیده کرونا

پاورپوینت بررسی پدیده کرونا پاورپوینت بررسی پدیده کرونا تعریف پدیده کرونا انواع کرونا تخلیه پر تخلیه قلم نوری تخلیه تابشی علت به وجود آمدن کرونا علت به وجود آمدن کرونا نشانه های کرونا بهترین زمان مشاهده ی کرونا آشکار شدن…

پاورپوینت ارزیابی سریع کارخانه

پاورپوینت ارزیابی سریع کارخانه کلمات کلیدی : پاورپوینت ارزیابی سریع کارخانه تحقیق ارزیابی سریع کارخانه ارزیابی سریع کارخانه مقاله ارزیابی سریع کارخانه ارزیابی به چه معناست چرا ارزیابی سریع مهم است ارزیابی سریع کارخانه: ابزاری برای گشت زنی یکپارچگی زنجیرۀ…

پاورپوینت مدیریت خلاقیت

پاورپوینت مدیریت خلاقیت پاورپوینت مدیریت خلاقیت تحقیق مدیریت خلاقیت اهميت و ضرورت خلاقيت اهميت خلاقيت از جنبه كلي و عمومي اهميت خلاقيت از جنبه فردي اهميت خلاقيت از جنبه سازماني تعريف خلاقيت تعريف نوآوري تفاوت خلاقيت و نوآوري نظريه هاي…

ادبیات نظری و پیشینه تجربی هوش فرهنگی

ادبیات نظری و پیشینه تجربی هوش فرهنگی کلمات کلیدی : فصل دوم پایان نامه هوش فرهنگی مبانی نظری هوش فرهنگی پیشینه تحقیق هوش فرهنگی پیشینه داخلی هوش فرهنگی پیشینه خارجی هوش فرهنگی پیشینه پژوهش هوش فرهنگی پیشینه نظری هوش فرهنگی…

مبانی نظری و پیشینه تحقیق پیاده سازی سیستم های سازمانی 97 صفحه

مبانی نظری و پیشینه تحقیق پیاده سازی سیستم های سازمانی 97 صفحه کلمات کلیدی : مبانی نظری پیاده سازی سیستم های سازمانی دانلود مبانی نظری پیاده سازی سیستم های سازمانی پیشینه تحقیق پیاده سازی سیستم های سازمانی ادبیات نظری پیاده…

دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق کیفیت سود 51 صفحه

دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق کیفیت سود 51 صفحه کلمات کلیدی : فصل دوم پایان نامه کیفیت سود مبانی نظری کیفیت سود پیشینه تحقیق کیفیت سود پیشینه داخلی کیفیت سود پیشینه خارجی کیفیت سود پیشینه پژوهش کیفیت سود پیشینه…

بررسی اثر ویسکوزیته یک مایع در یک کانال و تعامل بین مایع و ساختار

بررسی اثر ویسکوزیته یک مایع در یک کانال و تعامل بین مایع و ساختار عدد نودسن ویسکوزیته تعامل ساختار مایع نانو لوله های کربنی سرعت جریان بحرانی مدل ساختار مایع تعاملی تئوری نظریه زنجیره وابسته به حجم دانلود مقاله کارشناسی…

نظریه های انگیزش و رضایت شغلی و بررسی رابطه آنها

نظریه های انگیزش و رضایت شغلی و بررسی رابطه آنها نظریه های انگیزش نظریه های رضایت شغلی بررسی رابطه انگیزش و رضایت شغلی نظریه های انگیزش در رضایت شغلی نظریه های محتوایی انگیزش نظریه های فرایندی انگیزش نظریه های محتوایی…

علاقه مند کردن دانش آموزان به درس دینی

علاقه مند کردن دانش آموزان به درس دینی ارتباط انگیزه یادگیری روش بحث گروهی روش ایفای نقش«نمایشی» یادگیری اكتشافی هدایت شده یا كاوشگری دانلود مقاله علاقه مند کردن دانش آموزان به درس دینی سیستم همکاری در فروش فایل فایلینا همکاری…

پاورپوینت استاندارد حسابداري شماره 24 (گزارشگري مالي واحدهاي تجاري در مرحله قبل از بهره برداري)

پاورپوینت استاندارد حسابداري شماره 24 (گزارشگري مالي واحدهاي تجاري در مرحله قبل از بهره برداري) دانلود رایگان پاورپوینت استاندارد حسابداري شماره 24 (گزارشگري مالي واحدهاي تجاري در مرحله قبل از بهره برداري) پاورپوینتاستاندارد حسابداري شماره 24 (گزارشگري مالي واحدهاي تجاري…

فصل دوم پایان نامه و پیشینه نظری اشتراک دانش

فصل دوم پایان نامه و پیشینه نظری اشتراک دانش کلمات کلیدی : فصل دوم پایان نامه اشتراک دانش مبانی نظری اشتراک دانش پیشینه تحقیق اشتراک دانش پیشینه داخلی اشتراک دانش پیشینه خارجی اشتراک دانش پیشینه پژوهش اشتراک دانش پیشینه نظری…

مبانی نظری بررسی فریب در ازدواج در حقوق کیفری و مدنی ایران

مبانی نظری بررسی فریب در ازدواج در حقوق کیفری و مدنی ایران خیار تدلیس در ازدواج مبانی نظری فریب در ازدواج مبانی نظری تدلیس در ازدواج ضمانت اجرای كیفری فریب در ازدواج ضمانت اجرای كیفری تدلیس در ازدواج نحوه ضمانت…

مبانی نظری و پیشینه تحقیق نوآوری دانشگاهی 70 صفحه

مبانی نظری و پیشینه تحقیق نوآوری دانشگاهی 70 صفحه کلمات کلیدی : فصل دوم پایان نامه نوآوری دانشگاهی مبانی نظری نوآوری دانشگاهی پیشینه تحقیق نوآوری دانشگاهی پیشینه داخلی نوآوری دانشگاهی پیشینه خارجی نوآوری دانشگاهی پیشینه پژوهش نوآوری دانشگاهی پیشینه نظری…

چارچوب نظری و پیشینه پژوهش رغبت

چارچوب نظری و پیشینه پژوهش رغبت کلمات کلیدی : فصل دوم پایان نامه رغبت مبانی نظری رغبت پیشینه تحقیق رغبت پیشینه داخلی رغبت پیشینه خارجی رغبت پیشینه پژوهش رغبت پیشینه نظری رغبت ادبیات نظری رغبت چارچوب نظری رغبت رفتن به…

پاورپوینت آشنایی با معماری ایرانی اسلامی

پاورپوینت آشنایی با معماری ایرانی اسلامی پاورپوینت آشنایی با معماری ایرانی اسلامی معماری ایرانی اسلامی تحقیق معماری ایرانی اسلامی آشنایی با معماری ایرانی اسلامی ویژگی های معماری اسلامی معماری ایران بعد از ورود اسلام شیوه خراسانی شیوه رازی شیوه آذری…

بررسی فرمان آتش به اختیار رهبری و تحلیل اهداف برای این فرمان

بررسی فرمان آتش به اختیار رهبری و تحلیل اهداف برای این فرمان فرمان آتش به اختیار فرمان آتش به اختیار رهبری اهداف فرمان آتش به اختیار تحلیل اهداف فرمان آتش به اختیار بررسی فرمان آتش به اختیار رهبری وظایف افسران…

مقاله ترجمه شده تجزیه و تحلیل میانگین ریسک تکنولوژی شناسایی فرکانس رادیویی در زنجیره تأمین با جابجایی موجودی

مقاله ترجمه شده تجزیه و تحلیل میانگین ریسک تکنولوژی شناسایی فرکانس رادیویی در زنجیره تأمین با جابجایی موجودی کلمات کلیدی : مقاله ترجمه شده رشته مهندسی صنایع مقاله ترجمه شده آماده رشته مهندسی صنایع مقاله ترجمه شده آماده مهندسی صنایع…

مبانی نظری و پیشینه تحقیق تصور بدنی

مبانی نظری و پیشینه تحقیق تصور بدنی مبانی نظری تصور بدنی ادبیات نظری تصور بدنی چارچوب نظری تصور بدنی فصل دوم پایان نامه تصور بدنی دانلود مبانی نظری تصور بدنی پیشینه تصور بدنی پیشینه تحقیق تصور بدنی پیشینه داخلی تصور…

پاورپوینت فصل ششم کتاب مبانی مدیریت رابینز و دی سنزو ترجمه اعرابی با موضوع مباني رفتار فردي و گروهي

پاورپوینت فصل ششم کتاب مبانی مدیریت رابینز و دی سنزو ترجمه اعرابی با موضوع مباني رفتار فردي و گروهي دانلود پاورپوینت فصل ششم کتاب مبانی مدیریت رابینز و دی سنزو ترجمه اعرابی با موضوع مباني رفتار فردي و گروهي دانلود…

چارچوب نظری و پیشینه پژوهش روش درمانی آواز- ملودیک

چارچوب نظری و پیشینه پژوهش روش درمانی آواز- ملودیک کلمات کلیدی : فصل دوم پایان نامه آواز- ملودیک مبانی نظری آواز- ملودیک پیشینه تحقیق آواز- ملودیک پیشینه داخلی آواز- ملودیک پیشینه خارجی آواز- ملودیک پیشینه پژوهش آواز- ملودیک پیشینه نظری…

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *