پروتکل فراشناختی MCT طرح درمان افزایش عزت به نفس

پروتکل فراشناختی MCT طرح درمان افزایش عزت به نفس

کلمات کلیدی :

دانلود پروتکل درمانی
خرید پروتکل درمانی
پکیج های درمانی روانشناسی
پروتکل های درمانی در روانشناسی
پروتکل درمانی عزت نفس
پروتکل درمانی افزایش عزت نفس
خرید پروتکل درمانی درمان فراشناختی عزت نفس
پروتکل درمان فراشناختي طرح درمان افزايش عزت نفس

رفتن به سایت اصلی

دانلود و خرید پروتکل درمانی (پکیج آموزشی) برنامه آموزشی فراشناختی MCT طرح درمان افزایش عزت به نفس 6 جلسه 

 

 

 

هدیه همراه فایل خریداری شده:

پرسشنامه عزت نفس کوپر اسميت

 

 

پروتکل درمان فراشناختي طرح درمان افزايش عزت نفس

هر چند رويکرد  اصلي درمان فراشناختي (MCT)، بر درمان اختلال افسردگي، اضطراب و وسواس بنا شده است؛ پژوهش بسياري نيز، نشان دهنده اثر بخشي آن بر درمان اختلالات مذکور مي باشد. انديشه محوري درمان فراشناختي اين است که؛ عوامل فراشناختي در ايجاد سبک هاي فکري ناسود مندي که در اختلال هاي روانشناختي منجر به تداوم رفتار و هيجان هاي منفي نظير؛ پرخاشگري و خشم مي شودند، نقش تعيين کننده اي دارند. نظريه فراشناختي در شکل سخت  خود، با تاکيد بر باورهاي غير منطقي که در واقع تدوام و تاثيرشان محصولات فراشناخت واره ها هستند (ولز، 2009). فراشناخت درماني با اهميت و معناي منفي وقايع شناختي دروني ( افکار و باورهاي متدوال)، مي تواند موجب افزايش عزت نفس شود.

 

 

 

روش اجرا و جلسات درماني
جهت اخذ مجوز هاي لازم براي انجام پژوهش، ابتدا به سازمان تأميني و تربيتي کشور  مراجعه و پس از دريافت مجوزها، به کانون هاي اصلاح و تربيت مستقر در شهر تهران مراجعه شد. پس از توجيه و گفتگو با مسئولين مراکز، نمونه هاي مورد نياز با توجه به ملاک هاي پژوهش حاضر، معرفي شدند.به منظور انتخاب نمونه با استفاده از روش نمونه گيري در دسترس، 57 نفر به عنوان نوجوان پسر بزه کار معرفي شدند. پس از بررسي هاي مقدماتي و انجام مصاحبه هاي فردي و تست هاي تشخيصي، تعداد 40 نفر از افرادي که در  مصاحبه باليني و آزمون پرخاشگري باس و پري و عزت نفس کوپر اسميت داراي يک انحراف پايين تر از ميانگين بودند، به عنوان نمونه هاي پژوهش انتخاب شدند. همزمان با احراز شرايط نوجوانان گروه بزه کار با ارزيابي عيني از طريق پرسشنامه هاي پژوهش( پيش آزمون ) و مصاحبه باليني، به ايشان اطمينان داده شد که اطلاعات مرتبط با آنها به صورت کاملا محرمانه باقي خواهد ماند، و آن‌ها اختيار کامل دارند که در پژوهش شرکت نکنند يا در هر مرحله که بخواهند مختارند که از ادامه ي پژوهش انصراف دهند. سپس به صورت تصادفي به دو گروه 20 نفري آزمايش  و کنترل تقسيم شدند. طرح پژوهش حاضر،  پيش آزمون – پس آزمون با گروه آزمون و کنترل بود. پيش آزمون شامل نمره هاي بدست آمده از آزمون عزت نفس کوپر اسميت و آزمون پرخاشگري باس پري قبل زا اجراي آزمايش و پس آزمون شامل نمره بدست آمده از آزمون عزت نفس کوپر اسميت و آزمون پرخاشگري باس و پري بعد از اجراي عمل آزمايش بود.  اجراي متغير مستقل ( کاربندي آزمايشي) تنها بر روي گروه آزمون انجام شد.  با توجه به درخواست هاي مسئولين مربوطه، مقرر شد گروه کنترل نيز پس از اتمام پژوهش تحت يک دوره درمان فراشناختي قرارگيرد.

 

 

 

 

براي طراحي پروتکل درماني متناسب با افراد نمونه پژوهش، از منابع معتبر علمي، درمان هاي داراي حمايت تجربي استفاده شد. در مداخله فراشناختي از فرمت فردي، در طي  14  جلسه به کار برده شد، به اين صورت که طي هر جلسه اقدامات اساسي مرتبط به درمان فرا شناختي که شامل؛ 
(1) بررسي حالات رواني؛ 
(2) بازبيني جلسه قبلي درمان؛ 
(3) وضع يا تعيين دستور جلسه ( برنامه کار) درمان، 
(4) کار روي موضوعات جلسه درمان، 
(5) تعيين تکاليف پس از  پايان هر جلسه درماني، 
(6) بازبيني يا خلاصه سازي محتواي جلسه صورت گرفت.

 

 

 

اعتبار و پايايي روش جمع آوري اطلاعات در تحقيقات آزمايشي از اهميت به سزايي برخوردار است ( گال، بورگ و گال، 2004؛ ترجمه : نصر وهمکاران، 1384). علاوه بر بکارگيري آزمون هاي استاندارد مانند پرسشنامه هاي عزت نفس کوپر اسميت و پرخاشگري باس و پري که از روايي و پايايي خارجي ونيز داخلي مناسبي برخوردار بودند، از مصاحبه باليني، که داراي محتواي ساختار يافته و نيم ساختار يافته  بود، در هر دو گروه آزمايش و کنترل استفاده شده است. محيط اجراي پژوهش: شامل نهاد هاي وابسته به کانون اصلاح و تربيت بود. قبل از شروع به اقدامات مربوط به پژوهش حاضر، با مديران و کارکنان مسئول در اين نهادها، درباره موضوعاتي از قبيل؛ محيط مناسب جهت انجام جلسات درماني و محاصبه، نيمرخ رواني، خانوادگي و نيز سوابق قانوني و قضايي گروه هاي پژوهش و همچين زمان بندي اجراي پژوهش ( طول هفته، ساعات جلسات ) بحث و تبادل نطر شد. 

 

نمونه گيري و انتخاب نمونه هاي واجد شرايط پژوهش:حتي المقدور سعي شد، اجراي آزمون و مصاحبه براي همه نمونه ها در گروه‌هاي آزمايش و کنترل يکسان باشد. تمامي نمونه ها به طور جداگانه (فردي) مورد آزمون و مصاحبه قرار گرفتند. به دست آوردن اطلاعات معنادار در فرآيند مصاحبه و آزمون نيازمند جلب همکاري با افرادي است که در پژوهش شرکت مي جويند ( گال، بورگ و گال، 2004). براي افزايش سطح همکاري گروه هاي مورد پژوهش، و ايجاد انگيزه و تصوير صادقانه از خود، جلسات و محيط مصاحبه به گونه ترتيب يابند که افراد شرکت کننده در آن احساس راحتي کنند. در پژوهش حاضر سعي شد، ضمن برقراري ارتباطي صميمانه و همدلانه؛ به آنها اطمينان داده شد، که گفتگوهاي مطرح شده در جلسات؛ تحت هيچ شرايطي براي هيچ کسي فاش نمي گردد. به منظور ايجاد انگيزه و همکاري بهتر افراد شرکت کننده در پژوهش، از مشوق هاي گوناگون (کتاب، لوازم التحرير، تنقلات و خوراکي ها) نيز استفاده گرديد. همچنين جهت تحليل بهتر پرسشها و گفتگوهاي مصاحبه؛ از ضبط صوت در کنار يادداشت برداري نيز استفاده شد. گروه آزمايش به مدت 14 جلسه ي يک و نيم ساعته و به مدت 8 هفته تحت درمان فراشناختي قرار گرفت در حالي که گروه کنترل هيچ درماني در اين مدت دريافت نکرد.

 

شرح کامل جلسات در فایل خریداری شده آمده است. 

 

 

 

مبانی نظری و پیشینه تحقیق اختلالات رفتاری 49 صفحه

مبانی نظری و پیشینه تحقیق اختلالات رفتاری 49 صفحه کلمات کلیدی : فصل دوم پایان نامه اختلالات رفتاری مبانی نظری اختلالات رفتاری پیشینه تحقیق اختلالات رفتاری پیشینه داخلی اختلالات رفتاری پیشینه خارجی اختلالات رفتاری پیشینه پژوهش اختلالات رفتاری پیشینه نظری…

جایگاه بیماریهای صعب العلاج در عیوب فسخ نکاح و عیوب مجوز فسخ نکاح و بررسی آرای فقهای شیعه و سنی

جایگاه بیماریهای صعب العلاج در عیوب فسخ نکاح و عیوب مجوز فسخ نکاح و بررسی آرای فقهای شیعه و سنی کلمات کلیدی : عیوب فسخ نکاح فسخ نکاح در فقه پایان نامه فسخ نکاح فسخ نکاح در فقه امامیه فسخ…

مبانی نظری توسعه منابع انسانی

مبانی نظری توسعه منابع انسانی مبانی نظری توسعه منابع انسانی پیشینه تحقیق توسعه منابع انسانی مبانی نظری و پیشینه تحقیق توسعه منابع انسانی مبانی نظری و پیشینه پژوهش توسعه منابع انسانی مبانی نظری توسعه منابع انسانی کارکنان مبانی نظری و…

پایان نامه رشته مهندسی صنایع تکنولوژی صنعتی با عنوان آشنایی با بخش های تولیدی شرکت صنعتی پارس خزر

پایان نامه رشته مهندسی صنایع تکنولوژی صنعتی با عنوان آشنایی با بخش های تولیدی شرکت صنعتی پارس خزر تکنولوژی صنعتی بخش های تولیدی شرکت صنعتی پارس خزر تاریخچه پیدایش نگهداری تعمیرات دانلود پایان نامه رشته مهندسی صنایع تکنولوژی صنعتی آشنایی…

پروتکل درمانی و پکیج آموزشی مداخلات مشاوره گروهی آدلری

پروتکل درمانی و پکیج آموزشی مداخلات مشاوره گروهی آدلری کلمات کلیدی : دانلود پروتکل درمانی خرید پروتکل درمانی پکیج های درمانی روانشناسی پروتکل های درمانی در روانشناسی مشاوره گروهی آدلری مداخلات مشاوره گروهی آدلری پروتکل درمانی مشاوره گروهی آدلری پکیج…

پایان نامه کارشناسی رشته حقوق با عنوان تاریخچه عقد رهن

پایان نامه کارشناسی رشته حقوق با عنوان تاریخچه عقد رهن عقد رهن حقوق مدنی بیع عین مرهونه تنظیم سند رسمی آثار فروش مال غیر منقول دانلود پایان نامه کارشناسی رشته حقوق با عنوان تاریخچه عقد رهن خرید پایان نامه کارشناسی…

ماهیت تکانشگری و بررسی رویکردهای مختلف در تحلیل رفتارهای تکانشی

ماهیت تکانشگری و بررسی رویکردهای مختلف در تحلیل رفتارهای تکانشی کلمات کلیدی : پایان نامه تکانشگری تعریف نظری تکانشگری نظریه های تکانشگری مولفه های تکانشگری تحلیل رفتارهای تکانشی پایان نامه رفتارهای تکانشی اختلالهاي مرتبط با تكانشگري رویکردهای مختلف در تحلیل…

مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت سرمایه در گردش 37 صفحه

مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت سرمایه در گردش 37 صفحه کلمات کلیدی : فصل دوم پایان نامه مدیریت سرمایه در گردش مبانی نظری مدیریت سرمایه در گردش پیشینه تحقیق مدیریت سرمایه در گردش پیشینه پژوهش مدیریت سرمایه در گردش…

بررسی کیفیت زندگی کاری و بهره وری پرستاران بالین و ارتباط آنها با یكدیگر

بررسی کیفیت زندگی کاری و بهره وری پرستاران بالین و ارتباط آنها با یكدیگر بهره وری پرستاران بالین كیفیت زندگی كاری دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته پرستاری بررسی کیفیت زندگی کاری و بهره وری پرستاران بالین و ارتباط آنها…

تایپینگ توالی چندمکانی پاتوژن

تایپینگ توالی چندمکانی پاتوژن تایپینگ توالی چندمکانی پاتوژن رفتن به سایت اصلی نمونه ترجمه مقدمه توانایی دقت تشخیص بین نژادهای پاتوژنهای عفونی برای نظارت اپیدمیولوژیکی کارآمد و تجزیه و تحلیل  پایشی، مطالعه ساختار میکروبی جمعیت و پویایی و در نهایت،…

تبیین نقش مراكز ارزیابی در ترویج فرهنگ نظارت و بازرسی

تبیین نقش مراكز ارزیابی در ترویج فرهنگ نظارت و بازرسی نظارت مراكز ارزیابی ترویج فرهنگ نظارت و بازرسی مكانیسمهای نظارت و بازرسی تبیین نقش مراكز ارزیابی در ترویج فرهنگ نظارت و بازرسی دانلود مقالات رشته مدیریت دانلود مقالات مدیریتی دانلود…

ادبیات نظری و پیشینه تجربی میل به طلاق

ادبیات نظری و پیشینه تجربی میل به طلاق کلمات کلیدی : فصل دوم پایان نامه میل به طلاق مبانی نظری میل به طلاق پیشینه تحقیق میل به طلاق پیشینه داخلی میل به طلاق پیشینه خارجی میل به طلاق پیشینه پژوهش…

مبانی نظری و پیشینه تحقیق منابع شناخت 31 صفحه

مبانی نظری و پیشینه تحقیق منابع شناخت 31 صفحه کلمات کلیدی : فصل دوم پایان نامه منابع شناخت خود مبانی نظری منابع شناخت خود پیشینه تحقیق منابع شناخت خود پیشینه داخلی منابع شناخت خود پیشینه خارجی منابع شناخت خود پیشینه…

فصل دوم پایان نامه ارشد cloud computing

فصل دوم پایان نامه ارشد cloud computing کلمات کلیدی : مبانی نظری cloud computing دانلود مبانی نظری cloud computing پیشینه تحقیق cloud computing دانلود پیشینه تحقیق cloud computing پیشینه داخلی cloud computing پیشینه خارجی cloud computing پیشینه پژوهش cloud computing…

مبانی نظری و پیشینه تحقیق رابطه آمیخته ترفیع و ارزش ویژه برند

مبانی نظری و پیشینه تحقیق رابطه آمیخته ترفیع و ارزش ویژه برند مبانی نظری ارزش ویژه برند پیشینه پژوهش ارزش ویژه برند پیشینه تحقیق ارزش ویژه برند فصل دوم پایان نامه ارزش ویژه برند دانلود مبانی نظری ارزش ویژه برند…

پرسشنامه تجربه خشونت زناشویی حاج یحیی با روایی و پایایی

پرسشنامه تجربه خشونت زناشویی حاج یحیی با روایی و پایایی کلمات کلیدی : پرسشنامه خشونت زناشویی پرسشنامه تجربه خشونت زناشویی دانلود پرسشنامه تجربه خشونت زناشویی پرسشنامه تجربه خشونت زناشویی 32 سوالی پرسشنامه استاندارد تجربه خشونت زناشویی پرسشنامه تجربه خشونت زناشویی…

استراتژی برند کارفرما در سازمان‌ها (رویکردی جهت جذب و نگهداری استعدادها)

استراتژی برند کارفرما در سازمان‌ها (رویکردی جهت جذب و نگهداری استعدادها) برند کارفرما استراتژی جذب منابع انسانی مدیریت استراتژیک منابع انسانی استراتژی برند کارفرما در سازمان‌ها (رویکردی جهت جذب و نگهداری استعدادها) سیستم همکاری در فروش فایل همکاری در فروش…

پایان نامه رشته ریاضی با عنوان نظریه میدان (هیئت)

پایان نامه رشته ریاضی با عنوان نظریه میدان (هیئت) نظریه میدان توسیع میدان‌ها میدان‌های تجزیه میدان‌های متناهی دانلود پایان نامه رشته ریاضی با عنوان نظریه میدان (هیئت) سیستم همکاری در فروش فایل همکاری در فروش فایل همکاری در فروش فروش…

منابع و عوامل فشارهای عصبی با تاکید بر محیط سازمانی

منابع و عوامل فشارهای عصبی با تاکید بر محیط سازمانی کلمات کلیدی : فشارهای عصبی سازمانی منابع و عوامل فشارهای عصبی پیامدهای فشارهای عصبی و روانی عوارض فشارهای عصبی و روانی استرس و فشارهای عصبی در سازمان پایان نامه فشارهای…

ادبیات نظری و پیشینه تجربی مهارت های اجتماعی

ادبیات نظری و پیشینه تجربی مهارت های اجتماعی کلمات کلیدی : فصل دوم پایان نامه مهارت های اجتماعی مبانی نظری مهارت های اجتماعی پیشینه تحقیق مهارت های اجتماعی پیشینه داخلی مهارت های اجتماعی پیشینه خارجی مهارت های اجتماعی پیشینه پژوهش مهارت…

پروپوزال ارزیابی علل تاثیرگذار بر قواعد برنامه سازی خلاق در رادیو و شناسایی اجزا و خصوصیات آن

پروپوزال ارزیابی علل تاثیرگذار بر قواعد برنامه سازی خلاق در رادیو و شناسایی اجزا و خصوصیات آن برنامه سازی خلاق در رادیو اصول برنامه سازی خلاق در رادیو شناسایی ابعاد برنامه سازی خلاق در رادیو شناسایی مولفه های برنامه سازی…

مکانیزم های ایجاد هماهنگی در سیستم های زنجیره عرضه

مکانیزم های ایجاد هماهنگی در سیستم های زنجیره عرضه مکانیزم های ایجاد هماهنگی مدیریت زنجیره عرضه سیستم های زنجیره عرضه مکانیزم های ایجاد هماهنگی مکانیزم های ایجاد هماهنگی در سیستم های زنجیره عرضه رفتن به سایت اصلی مکانیزم های ایجاد…

سیر تکامل کارآفرینی سازمانی با بیان فرآیند و مدل های آن

سیر تکامل کارآفرینی سازمانی با بیان فرآیند و مدل های آن تاریخچه کارآفرینی سازمانی کارآفرینی درون سازمانی چیست کارآفرینی در سازمانها کارافرینی در سازمان ضرورت کارآفرینی سازمانی فرآیند کارآفرینی سازمانی موانع کارآفرینی سازمانی مدل کارآفرینی سازمانی اهمیت و ضرورت کارآفرینی…

بررسی مقایسه ای مصلحت درفقه امامیه و اهل سنت

بررسی مقایسه ای مصلحت درفقه امامیه و اهل سنت دانلود پایان نامه مصلحت در اسلام دانلود پایان نامه مصلحت درفقه امامیه دانلود پایان نامه مصلحت درفقه اهل سنت دانلود پایان نامه رشته فقه و معارف اسلامی بررسی مقایسه ای مصلحت…

پرسشنامه ارزیابی روش کوپن سهام در راستای خصوصی سازی

پرسشنامه ارزیابی روش کوپن سهام در راستای خصوصی سازی پرسشنامه خصوصی سازی پرسشنامه ارزیابی روش کوپن سهام پرسشنامه ارزیابی کوپن سهام برای خصوصی سازی رفتن به سایت اصلی دانلود پرسشنامه پایان نامه رشته مدیریت پرسشنامه ارزیابی روش کوپن سهام در راستای خصوصی سازی  …

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *