تحلیل و ساماندهی سکونتگاه های غیررسمی شهر قم

تحلیل و ساماندهی سکونتگاه های غیررسمی شهر قم

کلمات کلیدی :

سکونتگاه های غیررسمی
پایان نامه اسکان غیر رسمی
پایان نامه سکونتگاه های غیررسمی
ویژگی های سکونتگاه های غیررسمی
ساماندهی سکونتگاه های غیررسمی
سکونتگاه های غیررسمی و حاشیه نشینی
علل شکلگیری سکونتگاه های غیررسمی
تحلیل عوامل موثر اسکان غیر رسمی در ایران
راهکارهای توانمند سازی سکونتگاه های غیررسمی

رفتن به سایت اصلی

 این پایان نامه در مورد سکونتگاه های غیررسمی می باشد .یکی از مشكلات و مسائل شهري حاشيه‌نشيني و اسکان غيررسمي مي‌باشد كه نياز به برنامه‌ی كوتاه مدت تا بلندمدت دارد. اهميت پرداختن به مسئله حاشيه‌نشيني از نظر اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي، سياسي و ارزشی براي شهر و شهروندان بسيار مهم و ضروري بوده و بايد در نظر گرفته شود. مشكلات و مسايل كه حاشيه‌نشيني بر چهره شهر مي‌كشد و برخي از حاشيه‌نشينان خودآگاه يا ناخودآگاه بر شهر تحميل مي‌كنند، از جمله معضلات اساسي براي شهر و مديريت شهر است كه بايستي حل و فصل و ساماندهي گردد پس اهميت اينگونه پژوهش‌ها در نشان دادن و ارايه راهكار و راه‌حل‌ها براي ساماندهي مناطق با اسكانهاي غيررسمي روشن مي‌گردد.

 

 

 

 

شهر قم به عنوان مركز استان قم و دومين شهر زيارتي كشور (بعد از مشهد) كه در سند توسعه استان، این شهر با عنوان ام‌القراء جهان تشيع شناخته شده و به تاييد مقام معظم رهبري رسيده است. ولی چهره نازيبايي كه مناطق حاشيه‌اي شهر با اسكان غيررسمي ساكنان آن، به این شهر داده است در شان و منزلت يك شهري با چنين مختصاتي نبوده و ساماندهي مكان‌هایی مانند محله قلعه كامكار همواره از دغدغه‌هاي مديريت شهر می باشد.

 

 

 

اين مناطق حاشيه‌اي  از نظر بهداشتي در وضعيت نامطلوب بوده و سيستم فاضلاب و دفع‌ آبهاي سطحي آنها بدرستي صورت نمي‌گيرد و برخي از خانه‌هاي مسکونی محله با مصالح نامتعارف است بنحوي كه خانه و محل سكونت آنها از پايداري لازم برخوردار نبوده و عمدتاً داراي مساحت بناي اندک می باشد. بعضی از ساکنین در جوار خانه‌هاي خود هنوز دام نگهداري مي‌كنند و فضولات حيوانی در بيرون خانه و در سطح قسمتي‌هايي از محله مشهود و قابل رويت است. در هر صورت اهميت و ضرورت انجام اين پژوهش قابل دفاع بوده و انشاء الله بتواند در ارايه راهكارهاي مناسب و اجرايي در ساماندهي محله قلعه كامكار یاری گر مديريت شهري قم باشد.

 

 

 

 

 

 

فهرست مطالب

فصل اول: كليات تحقيق    1
1-1- بيان مسئله    1
1-2-فرضيات تحقيق    3
1-3- اهداف تحقيق    4
1-4- اهميت و ضرورت تحقيق    5
1-5- سئوالات تحقيق    6
1-6- روش مطالعه    7
1-7-تعاريف و مفاهيم    9
1-8- پيشينه تحقيق    23
1-9- مشكلات تحقيق    29

 

فصل دوم: اسكان غيررسمي در جهان و ايران    32

2-1- اسكان غيررسمي در جهان    32
2-2- تاريخچه حاشيه‌نشيني    49
2-3- روند كنوني در جهان    52
2-4- اسكان غيررسمي در ايران    72

 

 

فصل سوم: نمايي از استان و شهر قم    98

3-1- استان قم    98
3-1-1- جغرافيايي استان    98
3-1-1-1- وضعيت اجتماعي استان    101
3-1-1-2- وضعيت طبيعي و اقتصادي لستان    107
3-2- شهر قم    114
3-2-1- موقعيت تاريخي شهر قم و وجه تسميه آن    114
3-2-2- موقعيت مذهبي  شهر قم    116
3-2-3- آثار تاريخي شهر قم    116
3-2-4-جغرافيا و حدود شهر قم    118
3-2-5- توپوگرافي و شيب    119
3-2-6- زمين‌شناسي و خاک    119
3-2-7- زلزله و تكتونيك    120
3-2-8-منابع آب    121
3-2-9- جمعيت و مهاجرت    122
3-2-10- اوضاع اقتصادي شهر قم    126
3-2-11- توسعه كالبدي شهر قم    128

 

 

 

فصل چهارم: بررسي اسكان غيررسمي در محله قلعه كامكار شهر قم و تحليل وضع موجود    134

4-1-موقعيت جغرافيايي محله قلعه كامكار    134
4-2- تاريخچه شكل‌گيري محله قلعه كامكار    134
4-3- گردآوري اطلاعات ميداني    135
4-4- ويژگي های اجتماعي    136
4-4-1- جمعيت و خانوار    136
4-4-2- مهاجرت    137
4-4-3- ميزان سواد و تحصيلات    139
4-5- ويژگي هاي اقتصادي و اشتغال    140
4-6- ويژگي هاي مالكيت زمين و مسكن    142
4-7- ويژگي‌هاي كالبدي    142
4-7-1- مسكن    142
4-7-2- تاسيسات موجود در محله    144
4-7-3- كاربريها    144
4-8- مشكلات موجود در خانه و ساكنين آن    145
4-9- مشكلات موجود در محله    146
4-10- جمع‌بندي    147

 

 

فصل پنجم: راهكار و پيشنهادات     150
5-1- راهكارهاي جهاني در برخورد با اسكان غيررسمي    150
5-2- مختصري از راهكار و پيشنهادات موجود براي ساماندهي و توانمندسازي اسكان غيررسمي در ايران    154
5-3- آزمون فرضيه‌ها و پاسخ به سئوالات تحقيق    158
5-4- ساماندهي اسكان غيررسمي در محله قلعه كامكار شهرقم    160
5-5-عناوين پژوهش‌هاي پيشنهادي    175

منابع و ماخذ    176

 

 

 

 

فهرست نقشه ها و تصاویر

نقشه ها    
نقشه ایران و استان قم    
نقشه استان قم به تفکیک بخش    
نقشه شهر قم    
نقشه محله قلعه کامکار    
تصاویر    
تصویر هوایی شهر قم    
تصویر هوایی از محله قلعه کامکار    
تصویر رها بودن فاضلاب خانگی و آبهای غیر بهداشتی در سطح محله قلعه کامکار    
تصویر پراکندگی نخاله های ساختمانی و زباله در سطح محله قلعه کامکار    
تصویر دستفروشی در محله قلعه کامکار    
تصویر جمع آوری زباله توسط مامورین شهرداری در محله قلعه کامکار    
تصویر کوچه های تنگ و باریک در محله قلعه کامکار    
تصویر بازی کودکان در کوچه و معابر خاکی در محله قلعه کامکار    
تصویر عبور برق فشار قوی از کنار محله قلعه کامکار    
تصویر حفاری کوچه برای لوله گذاری اب     
تصویر پراکندگی نخاله ساختمانی در سطح محله قلعه کامکار    
تصویر نگهداری دام در محله قلعه کامکار    
تصویر نمایی ار محله قلعه کامکار    
تصویرخانه های بسیار کوچک  و محقر در محله قلعه کامکار    
دور نمایی از ضلع شمالی محله قلعه کامکار    
دور نمایی از ضلع جنوبی محله قلعه کامکار    
نمایی از محله قلعه کامکار و پراکندگی خانه ها    
    

 

 

    
    

فهرست نمودارها
نمودار جمعیت استان قم در سال 75-35    102
نمودار هرم سنی جمعیت استان قم در سال 1375    104
نمودار جمعیت باسودان 6 ساله و بیشتر استان در سال 1375     105
نمودار نرخ فعالیت و بیکار در جمعیت فعال 10 ساله وبیشتر در سال 1375    113
نمودار نسبت جمعیت بر حسب سن در محله قلعه کامکار شهر قم    
نمودار نسبت جمعیت برحسب تابعیت در محله قلعه کامکار شهر قم    
نمودار نسبت جمعیت برحسب مدت اقامت در محله قلعه کامکار شهر قم    
نمودار نسبت جمعیت برحسب محل اقامت قبلی در محله قلعه کامکار شهر قم    
نمودار درصد پاسخ ها در علت تغییر محل اقامت قبلی در محله قلعه کامکار شهر قم    
نمودار نسبت جمعیت برحسب استان محل اقامت قبلی در محله قلعه کامکار شهر قم    
نمودار وضعیت تحصیلی جمعیت در محله قلعه کامکار شهر قم    
نمودار وضعیت سواد جمعیت در محله قلعه کامکار شهر قم    
نمودار درصد وضعیت دوره یا مدرک تحصیلی افراد با سواد در محله قلعه کامکار شهر قم    
نمودار وضعیت فعالیت در محله قلعه کامکار شهر قم    
نمودار درصد جمعیت شاغل سرپرست خانوار بر حسب نوع شغل در محله قلعه کامکار شهر قم    
نمودار وضعیت زناشویی جمعیت در محله قلعه کامکار شهر قم    
نمودار نحوه تصرف محل سکونت خانوارها در محله قلعه کامکار شهر قم    
نمودار درصد واحدهای مسکونی بر حسب تعداد اتاق در محله قلعه کامکار شهر قم    
نمودار واحدهای مسکونی بر حسب مساحت زیر بنای خانه در محله قلعه کامکار شهر قم    
نمودار واحدهای مسکونی بر حسب مساحت زمین در محله قلعه کامکار شهر قم    
نمودار مسکونی با انواع اسکلت بر حسب مصالح عمده بنای ساختمان در محله قلعه کامکار شهر قم    
نمودار خانوارها بر حسب تاسیسات در اختیار در محله قلعه کامکار شهر قم    
نمودار ساختمان های مسکونی بر حسب نوع اسکلت بنای ساختمان در محله قلعه کامکار شهر قم    
نمودار خانوار بر حسب نوع گویش زبان در محله قلعه کامکار شهر قم    
نمودار خانوار بر حسب میزان درآمد در محله قلعه کامکار شهر قم    
نمودار خانوار بر حسب تعداد افراد خانوار در محله قلعه کامکار شهر قم    

    
 
 

پاورپوینت الگوی برنامه ریزی راهبردی هوش تجاری

پاورپوینت الگوی برنامه ریزی راهبردی هوش تجاری کلمات کلیدی : پاورپوینت الگوی برنامه ریزی راهبردی هوش تجاری الگوی برنامه ریزی راهبردی هوش تجاری برنامه ریزی راهبردی هوش تجاری تحقیق برنامه ریزی راهبردی هوش تجاری تعریف هوش تجاری فضایی که هوش…

بررسی روش های تعیین دبی زیست محیطی در نیروگاههای برق آبی جریانی

بررسی روش های تعیین دبی زیست محیطی در نیروگاههای برق آبی جریانی دانلود مقالات برق دانلود مقالات مهندسی برق بررسی روش های تعیین دبی زیست محیطی در نیروگاههای برق آبی جریانی دبی زیست محیطی تعیین دبی زیست محیطی نیروگاههای برق…

مبانی نظری و پیشینه تحقیق هویت

مبانی نظری و پیشینه تحقیق هویت کلمات کلیدی : مبانی نظری هویت پیشینه تحقیق هویت پیشینه داخلی هویت پیشینه خارجی هویت پیشینه پژوهش هویت پیشینه نظری هویت ادبیات نظری هویت چارچوب نظری هویت فصل دوم پایان نامه هویت رفتن به…

بررسی مولفه های تفکر انتقادی و تمایز تفکر انتقادی از مفاهیم دیگر

بررسی مولفه های تفکر انتقادی و تمایز تفکر انتقادی از مفاهیم دیگر کلمات کلیدی : تفکر انتقادی پایان نامه تفکر انتقادی در روانشناسی گرایش های تفکر انتقادی مولفه های تفکر انتقادی سنجش گرایش‌های تفکر انتقادی مولفه های تفکر انتقادی لیپمن…

ارزیابی مقایسه ای زیباشناسی در فلسفه

ارزیابی مقایسه ای زیباشناسی در فلسفه زیبایی‌شناسی دکارت زیبایی‌شناسی افلاطون سوبژکتیویسم دکارت اصطلاح و تاریخچه زیبایی‌شناسی بی‌اعتمادی دکارت نسبت به ادراکات حسی تطبیق زیبایی‌شناسی در فلسفه افلاطون و دکارت دانلود مقاله زیبایی‌شناسی در فلسفه رفتن به سایت اصلی دانلود مقاله…

پاورپوینت گذری اجمالی بر سیر تحول مدیریت دولتی (بخش دوم کتاب مبانی مدیریت دولتی تألیف طاهره فیضی)

پاورپوینت گذری اجمالی بر سیر تحول مدیریت دولتی (بخش دوم کتاب مبانی مدیریت دولتی تألیف طاهره فیضی) پاورپوینت کتاب مبانی مدیریت دولتی تألیف طاهره فیضی پاورپوینت گذری اجمالی بر سیر تحول مدیریت دولتی سیاست و اداره در مدیریت دولتی نظریه…

نقش توان راكتیو در شبكه های انتقال و فوق توزیع (آپدیت شده)

نقش توان راكتیو در شبكه های انتقال و فوق توزیع (آپدیت شده) توان راکتیو جبران بار خازنهای سری شبكه های انتقال شبكه های فوق توزیع سیستم های الکتریکی جبران كننده های دوار نقش توان راكتیو در شبكه های انتقال و…

مدیریت سیستمهای پاداش و عوامل اثرگذاری بر خط مشی های مدیریت پاداش در سازمان و رابطه آن با مفاهیم مختلف

مدیریت سیستمهای پاداش و عوامل اثرگذاری بر خط مشی های مدیریت پاداش در سازمان و رابطه آن با مفاهیم مختلف رابطه پاداش و انگیزش مبانی اعطای پاداش مدیریت سیستمهای پاداش ویژگیهای سیستم پاداش جایگاه نظام پاداش در مدیریت منابع انسانی…

پروپوزال پیاده سازی موفق ERP با ارائه چارچوبی از مدیریت دانش

پروپوزال پیاده سازی موفق ERP با ارائه چارچوبی از مدیریت دانش پروپوزال erp عوامل کلیدی موفقیت erp پیاده سازی موفق erp در سازمان پروپوزال برنامه ریزی منابع سازمانی عوامل کلیدی موفقیت پیاده سازی ERP عوامل حیاتی موفقیت پیاده سازی ERP…

موتور احتراق داخلی

موتور احتراق داخلی موتور احتراق داخلی رفتن به سایت اصلی نمونه ترجمه 2.4 موتور احتراق داخلی 2.4.1 موتور تراکم احتراقی با شارژ همگن (HCCI)2.4.1.1 شرح مشکلاتتراکم احتراقی با شارژ همگن یا HCCI، یک فن آوری احتراق پیشرفته برای موتورهای احتراق…

پرسشنامه استاندارد سنجش سرمایه روان شناختی

پرسشنامه استاندارد سنجش سرمایه روان شناختی پرسشنامه سرمایه روانشناختی لوتانز دانلود پرسشنامه سرمایه روانشناختی لوتانز روایی و پایایی پرسشنامه سرمایه روانشناختی لوتانز پرسشنامه سرمایه روانشناختی لوتانز 2007 نمره گذاری پرسشنامه سرمایه روانشناختی لوتانز پرسشنامه سرمایه روانشناختی لوتانز و همکاران دانلود…

پاورپوینت ايمونولوژي ورزشي

پاورپوینت ايمونولوژي ورزشي کلمات کلیدی : دانلود پاورپوینت ايمونولوژي ورزشي پاورپوینت ايمونولوژي ورزشي ايمونولوژي ورزشي دلیل توجه به ايمونولوژي سلولهای ایمنی سايتوكاين ها كمپلمان اثرات ورزش بر سيستم ايمني اثرات ورزش بر پاسخ ايمني كاربرد هاي باليني ورزش ورزش و…

پروپوزال میزان تاثیر ساختار سازمانی بر استقرار مدیریت دانش

پروپوزال میزان تاثیر ساختار سازمانی بر استقرار مدیریت دانش پروپوزال ساختار سازمانی پروپوزال مدیریت دانش تاثیر ساختار سازمانی بر مدیریت دانش رابطه ساختار سازمانی بر مدیریت دانش استقرار مدیریت دانش در شرکتها استقرار مدیریت دانش در شرکتهای فعال شهید رجائی…

نقش داده کاوی در مدیریت ارتباط با مشتری و بررسی الگوریتمها و تکنیک های داده کاوی

نقش داده کاوی در مدیریت ارتباط با مشتری و بررسی الگوریتمها و تکنیک های داده کاوی الگوریتمهای داده کاوی تکنیک های داده کاوی کاربرد داده کاوی در crm نقش داده کاوی در crm پایان نامه داده کاوی در مدیریت ارتباط…

چارچوب نظری و پیشینه پژوهش اعلامیه های سود نقدی

چارچوب نظری و پیشینه پژوهش اعلامیه های سود نقدی مبانی نظری اعلامیه های سود نقدی پیشینه تحقیق اعلامیه های سود نقدی مبانی نظری و پیشینه تحقیق اعلامیه های سود نقدی پیشینه پژوهش اعلامیه های سود نقدی ادبیات نظری تحقیق اعلامیه…

مقاله رشته ادبیات فارسی،ادبیات عرفانی،ادیان وعرفان با عنوان اصطلاحات سمبلیک ورمزی عرفان

مقاله رشته ادبیات فارسی،ادبیات عرفانی،ادیان وعرفان با عنوان اصطلاحات سمبلیک ورمزی عرفان مقاله رشته ادبیات فارسی،ادبیات عرفانی،ادیان وعرفان با عنوان اصطلاحات سمبلیک ورمزی عرفان رشته ادبیات فارسی، ادبیات عرفانی،ادیان و عرفان ادبیات فارسی، ادبیات عرفانی، ادیان و عرفان همکاری در…

اکسل تجزیه و تحلیل متغیرهای مالی و حسابداری شرکت فولاد خوزستان به همراه فایل ورد

اکسل تجزیه و تحلیل متغیرهای مالی و حسابداری شرکت فولاد خوزستان به همراه فایل ورد اکسل تجزیه و تحلیل متغیرهای مالی و حسابداری شرکت فولاد خوزستان به همراه فایل ورد تحلیل عمودی تحلیل افقی بازده قیمت روزانه شاخص بازار و…

بررسی تاثیر تعارضات زناشویی در سازگاری فرزندان

بررسی تاثیر تعارضات زناشویی در سازگاری فرزندان سازگاری فرزندان با والدین سازگاری والدین و فرزندان پایان نامه تعارض زناشویی پایان نامه در مورد تعارض زناشویی رابطه تعارضات زناشویی با سلامت روان تعارض زناشویی و رابطه والد و کودک رابطه تعارضات…

پاورپوینت فرآیند سرمایه گذاری مخاطره پذیر با سود بالا

پاورپوینت فرآیند سرمایه گذاری مخاطره پذیر با سود بالا کلمات کلیدی : پاورپوینت فرآیند سرمایه گذاری مخاطره پذیر با سود بالا سرمایه گذاری مخاطره پذیر با سود بالا سرمایه مخاطره پذیر تعريف مخاطره پذیر صنعت سرمايه مخاطره پذير فرآیند سرمایه…

پاورپوینت سفالوسپورین ها

پاورپوینت سفالوسپورین ها پاورپوینت سفالوسپورین ها رفتن به سایت اصلی پاورپوینت سفالوسپورین ها به تعداد 15 اسلاید قابل ویرایش جهت ارائه و کنفرانس مناسب اساتید و دانشجویان ارشد و دکتری علوم پزشکی   شامل مباحث: تقسیم بندی مواد مصرف عوارض…

دانلود خلاصه کتاب مبانی بیولوژی گیاهی

دانلود خلاصه کتاب مبانی بیولوژی گیاهی دانلوددانلود خلاصه کتابکتاب مبانی بیولوژی گیاهی رفتن به سایت اصلی دانلود خلاصه کتاب مبانی بیولوژی گیاهی فرمت فایل:PDF حجم فایل : ۱۳ مگابایت عنوان کتاب : مبانی بیولوژی گیاهی  نام مترجم : دکتر هرمزدیار کیان…

بررسی نقش رضایت مشتری در روابط میان ارزش ویژه برند و وفاداری مشتری

بررسی نقش رضایت مشتری در روابط میان ارزش ویژه برند و وفاداری مشتری رضایت مشتری ارزش ویژه برند وفاداری به برند رابطه ارزش ویژه برند و رضایت مشتریان رابطه وفاداری به برند و رضایت مشتریان رابطه ارزش ویژه برند و…

مبانی نظری و پیشینه تحقیق نظریه های فشار روانی 74 صفحه

مبانی نظری و پیشینه تحقیق نظریه های فشار روانی 74 صفحه کلمات کلیدی : فصل دوم پایان نامه نظریه های فشار روانی مبانی نظری نظریه های فشار روانی پیشینه تحقیق نظریه های فشار روانی پیشینه داخلی نظریه های فشار روانی…

ارزیابی تاثیرات محیط زیستی دریاچه سد

ارزیابی تاثیرات محیط زیستی دریاچه سد اثرات زیست محیطی سد اثرات زیست محیطی دریاچه سد اثرات زیست محیطی احداث سد اثرات محیط زیستی احداث سد آسیبهای زیست محیطی سد تاثیر سد سازی بر محیط زیست اثرات ساخت سد بر محیط…

آثار و نحوه انعقاد معاملات با حق استرداد و مقایسه آن با عقود مشابه در حقوق ایران و انگلیس

آثار و نحوه انعقاد معاملات با حق استرداد و مقایسه آن با عقود مشابه در حقوق ایران و انگلیس پایان نامه معاملات با حق استرداد معاملات با حق استرداد در حقوق ایران معاملات با حق استرداد در حقوق انگلیس مقایسه…

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *